Praktisch

Aanbod

U kan bij mij terecht voor individuele psychotherapie voor jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassenen. Wanneer dit wenselijk is, zie ik ook de partner of de jongere samen met de ouder(s).

Eerste verkennende gesprek

Via  telefoon kan u contact opnemen om een eerste (vrijblijvende) afspraak voor een intakegesprek te maken.
Binnen de veilige context van een therapeutische setting met beroepsgeheim, luister ik naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen of worstelingen en uw verwachtingen. Langs mijn kant geef ik u informatie over mijn manier van werken en achtergrond.  Het is belangrijk dat u zich tijdens dit eerste gesprek gehoord voelt en op uw gemak bent. Er kan enkel verder gewerkt worden op basis van dit vertrouwen.

Wanneer we beiden ervan overtuigd zijn dat ik u met mijn manier van werken kan bijstaan, kunnen verdere gesprekken gepland worden. De volgende 2 à 3 gesprekken staan in het teken van het verder uitdiepen van de hulpvraag en de context. U kan langs uw kant voelen hoe de therapie in zijn werk gaat. Zo kunnen we in overleg komen tot de doelstellingen en afspraken in de therapie.

Frequentie en duur

Ik werk met wekelijkse afspraken, tenzij anders geïndiceerd. Soms kan dit ook frequenter of juist minder frequent. De duur van een consultatie is een uur.

De uiteindelijke duur van de therapie is niet te voorspellen en ligt voor iedereen anders. Normaal gezien wordt de therapie afgerond na onderling overleg maar natuurlijk staat het u volledig vrij om de therapie op elk moment te beëindigen.

Betaling en afspraken

Betaling gebeurt na elke sessie. De richtprijs voor een consultatie is € 60.
Wanneer u na het eerste gesprek verder wil gaan, worden nog enkele gesprekken gepland, het vijfde gesprek wordt even stilgestaan bij hoe het al verlopen is en wat eventuele verdere verwachtingen zijn.

Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van een aantal gesprekken per jaar, u kan best eens informeren bij uw mutualiteit. Er zijn onderhandelingen bezig om terugbetaling te organiseren vanuit het RIZIV. Als dit kan, verwijzen we daar zeker naar in de eerste gesprekken.

Afspraken worden ten laatste 48 uur vooraf afgebeld. Afspraken waarvoor niet of laattijdig verwittigd werd, worden toch betaald.

SAMENwerking

Sinds 2015 werk ik samen met Kim Dupont. en sinds 2019 is Begga Van de Velde er ook bij gekomen. In de praktijk zijn we een mooie aanvulling op mekaar, meer informatie over elk van ons kan je vinden op http://www.psychologenpraktijk-denderhoutem.be

Indien u toestemming geeft, breng ik ook altijd de huisarts of doorverwijzende arts op de hoogte van de start en het einde van de therapie, mogelijks wordt er ook  telefonisch overlegd indien nodig. Om de 3-4 maanden stuur ik een kort verslagje door naar de arts, dat met u vooraf wordt besproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *